O seguinte documento de traballo aborda a evolución do gasto das familias galegas en consumo cultural. Este informe nútrese esencialmente de tres fontes oficiais:

- A Encuesta de Presupuestos Familiares (EPF). Base 2006, do
Instituto Nacional de Estadística (INE).
- O Índice de precios de consumo, do Instituto Nacional de
Estadística (INE).
- A Enquisa conxuntural a fogares, do Instituto Galego de
Estatística (IGE).

A través da análise do gasto total das familias, o gasto medio por fogar e por persoa confórmase a estrutura do documento. A especificidade cultural vén enmarcada na denominación bens e servizos culturais, para cuxa delimitación se elaborou unha listaxe a partir da
nomenclatura COICOP a 4 díxitos, é dicir, grupo de gasto principal e subgrupo de gasto.

Deste xeito, considerouse a seguinte relación de bens e servizos
culturais
:

- Libros non de texto.
- Prensa.
- Bailes, cines, teatros e espectáculos.
- Outros servizos culturais.
- Equipos de imaxe e son, fotográficos e cinematográficos.
- Soporte para o rexistro de imaxes, son e datos.
- Outros: instrumentos musicais.

O informe complétase con información que permite contextualizar a evolución do gasto: datos de confianza dos consumidores e de evolución dos prezos dos produtos culturais.
Título O gasto en cultura dos fogares galegos (2016)
Publicación Santiago de Compostela: Consello da Cultura Galega, 2016
Edición 1ª edición
Descrición física 11 p. (Edición dixital)
Notas Non hai edición en papel
Depósito Legal Carece
Colección Datos & Informes
Materias
Áreas
Código QR
qr code