Estudios Migratorios é unha publicación de periodicidade semestral editada polo Arquivo da Emigración Galega desde decembro de 1995. O seu obxectivo é servir de punto de encontro e reflexión para os investigadores sobre os movementos migratorios en xeral, e sobre os galegos en particular, acollendo nas súas páxinas diversas investigacións sobre esta temática desde diferentes perspectivas científicas.

Neste número poderá atopar os seguintes artigos e textos:
M.ª Ioannis Benis Baganha
A emigración portuguesa e as correntes migratorias internacionais (1855-1974). Síntese histórica.
Román Rodríguez González
A emigración de retorno nas pequenas cidades galegas.
José Ramón Rodríguez Lago
A comunidade española no Uruguai e a causa da II República.
Antonio Abellán García e Dolores Puga González
Primo-mobilidade das xeracións de principios de século (1901-1930).
Eva Jiménez Juli
Unha revisión crítica das teorías migratorias dende a perspectiva de xénero.
Miro Villar
Xervasio Paz Lestón (1898-1977), un poeta galego na emigración arxentina.
M.ª Teresa García Domínguez
Aproximación ó estudio da emigración galega da “Costa da Morte” cara a Perú na segunda metade do século XX (1940-1970).
Ignacio Cabano Vázquez
Frei Hernando Ojea (1543-1615). Un libro sobre Santiago escrito en Nova España por un galego.
X. R. Barreiro Fernández
Estatística migratoria dunha parroquia galega (San Salvador de Pazos, Ponteceso).

Título Estudios Migratorios N.º 5 (xuño de 1998)
Edición María Xosé Rodríguez Galdo
Xosé Ramón Barreiro Fernández
Vicente Peña
Abel Losada Álvarez
Autoría Antonio Abellán García
María Ioannis Benis Baganha
Xosé Ramón Barreiro Fernández
Ignacio Cabano Vázquez
María Teresa García Domínguez
Eva Jiménez Juliá
Dolores Puga González
Román Rodríguez González
José Ramón Rodríguez Lago
Miro Villar
Publicación Santiago de Compostela: Consello da Cultura Galega. Arquivo da Emigración Galega, 1998
Edición 1ª edición
Descrición física 265 p.
Notas Texto en castelán e galego.
A partir de 2008 cambia o tít.: Estudos migratorios: revista galega de análise das migracións
ISSN 1136-0291
CCG. Signatura CCG 1998 136
Url externa pdf en liña
Url externa Catálogo RBG
Colección Estudos Migratorios
Materias
Áreas
Código QR
qr code