Esta conxuntura estatística forma parte dunha serie de informes elaborados polo Consello da Cultura Galega dende o primeiro semestre de 2020, co obxectivo de levar a cabo un seguimento detallado da situación do sector cultural galego. No informe que se presenta analízanse os datos máis recentes do sector cultural galego, tras a súa actualización nas diferentes fontes estatísticas, como son os de emprego cultural, afiliacións á Seguridade Social, comercio exterior e intracomunitario, IPC, confianza dos consumidores, creación de empresas, gasto dos fogares galegos, cine e contas económicas trimestrais de Galicia.

[Data da nota de prensa: outubro 2022]

Título Conxuntura estatística do ámbito cultural. Outubro de 2022
Publicación Santiago de Compostela: Consello da Cultura Galega, 2022
Edición 1ª edición
Descrición física 19 p.: gráf., cor. (Edición dixital)
DOI 10.17075/ceaco.2022
Materias
Áreas
Código QR
Gabinete de comunicación

O Observatorio da Cultura apunta un incremento do gasto familiar en cultura [Data da nota: 31/10/2022].