Estudios Migratorios é unha publicación de periodicidade semestral editada polo Arquivo da Emigración Galega desde decembro de 1995. O seu obxectivo é servir de punto de encontro e reflexión para os investigadores sobre os movementos migratorios en xeral, e sobre os galegos en particular, acollendo nas súas páxinas diversas investigacións sobre esta temática desde diferentes perspectivas científicas.

Neste número poderá atopar os seguintes artigos e textos:

XOSÉ MANOEL NÚÑEZ SEIXAS
Emigración e exilio en Alfonso R. Castelao: da “moura fartura” á “Galiza ideal”
HERNÁN OTERO CRUZ
Endogamia e integración de inmigrantes na Arxentina moderna. Balances e perspectivas desde un enfoque rexional
PHILIPP THER
Un século de migracións forzosas: as orixes e consecuencias da limpeza étnica
VÍCTOR PEREIRA
Os exiliados políticos portugueses en Francia entre 1958 e 1974
NANCY PÉREZ REY
Modelos de incorporación de inmigrantes. Do asimilacionismo ao multiculturalismo
ANA PAULA BEJA HORTA e ROSA MARIA VERDUGO MATÉS
Políticas de imigração e o movimento associativo migrante em Portugal e em Espanha
LUZIA FERNÁNDEZ GONZÁLEZ
Caboverdian@s na Mariña: xestión dun proceso de integración desde a Antropoloxía
NORBERTO PABLO CIRIO
Perspectivas xeracionais na construción da identidade musical na colectividade galega da Arxentina
SILVIA FACAL SANTIAGO
O asociacionismo entre os xudeus alemáns de Uruguai
CAROLINA GARCÍA BORRAZÁS
Canle de Panamá (1904-1914): outro contexto da emigración galega
Título Estudios Migratorios N.º 15-16 (xuño-decembro 2003)
Edición Xosé Ramón Barreiro Fernández
Pilar Cagiao
Xosé M. Núñez Seixas
Alexandre Vázquez González
Ramón Villares
Autoría Norberto Pablo Cirio
Silvia Facal Santiago
Luzía Fernández González
Carolina García Borrazás
Ana Paula Beja Horta
Xosé M. Núñez Seixas
Hernán Otero Cruz
Víctor Pereira
Nancy Pérez Rey
Philipp Ther
Rosa María Verdugo Matés
Publicación Santiago de Compostela: Consello da Cultura Galega. Arquivo da Emigración Galega, 2006
Edición 1ª edición
Descrición física 365 p.
Notas Texto en castelán e galego.
A partir de 2008 cambia o tít.: Estudos migratorios: revista galega de análise das migracións
ISSN 1136-0291
Depósito Legal C-806-2006
CCG. Signatura CCG 2006 292
Url externa pdf en liña
Url externa Catálogo RBG
Colección Estudos Migratorios
Materias
Áreas
Código QR