Lingua, patrimonio e coñecemento tradicional
María Álvarez de la Granja. Edición Marta Negro Romero. Edición 2022
«Da fonte máis fonda» Historia do vocabulario e outros escritos sobre o idioma galego
Aquilino Iglesia Alvariño. Autoría Rosario Álvarez. Edición Aquilino Iglesia Ferreirós. Edición 2021
A lexicografía galega moderna recursos e perspectivas
Ernesto González Seoane. Edición Antón Santamarina. Edición Xavier Varela Barreiro. Edición 2008
Dialectoloxía e léxico
Rosario Álvarez. Edición Xulio Sousa. Edición Francisco Dubert. Edición 2002