A lexicografía é, nos estudos lingüísticos do galego, unha liña de atención preferente e incesante desenvolvemento. Neste volume reúnense 19 contribucións resultantes do convite feito polo Instituto da Lingua Galega a distintos investigadores co fin de facer unha instantánea do estado actual desta disciplina en Galicia e, a partir dela, planificar o traballo da súa sección de lexicografía para os próximos anos. Pola súa temática, os traballos responden a tres grandes perspectivas: (a) a historiografía e a metodoloxía lexicográficas, (b) os recursos lexicográficos no presente e as súas perspectivas de futuro e (c) a lexicografía académica. A presenza fundamental do galego como obxecto de estudo vese enriquecida con olladas selectas a outras linguas como o portugués, o castelán, o catalán e o italiano.
Título lexicografía galega moderna, A
recursos e perspectivas
Edición Ernesto González Seoane
Antón Santamarina
Xavier Varela Barreiro
Autoría Manuel Alvar Ezquerra
María Xesús Bugarín López
João Malaca Casteleiro
Ana Belén Crespo Bastos
Eva María Domínguez Noya
Francisco Fernández Rei
Xesús Ferro Ruibal
Xosé María Gómez Clemente
Xavier Gómez Guinovart
Manuel González González
Carme Hermida
Pär Larson
Paulo Martínez Lema
Dieter Messner
Xosé Álvaro Porto Dapena
Joaquim Rafel i Fontanals
Xusto A. Rodríguez Río
Guillermo Rojo
Antón Santamarina
Telmo Verdelho
María Francisca Xavier
Limiar Ernesto González Seoane
Antón Santamarina
Xavier Varela Barreiro
Publicación Santiago de Compostela: Consello da Cultura Galega; Instituto da Lingua Galega, 2008
Edición 1ª edición
Descrición física 425 p. ; 24 cm.
ISBN 978-84-96530-85-0
Depósito Legal VG 1648-2008
CCG. Signatura DS(GA): CL GON lex ; DS(GA): CL GON lex (b)
DOI 10.17075/lgm.2008
Url externa pdf en liña
Url externa Catálogo RBG
Colección Base. Serie Lingüística; Núm:6
Materias
Áreas
Código QR
qr code