Actas dos III Encontros Cultura e Concellos, celebrados os días 30 de novembro e 1 de decembro de 2001 en Santiago de Compostela.

A relación entre acción cultural e participación ten un carácter constitutivo. A participación é imprescindible para que as políticas culturais acaden os seus obxectivos máis primordiais de arrequecer os horizontes identitarios dunha comunidade. A participación na cultura reconstrúe a memoria dunha comunidade ó tempo que pon azos á súa creatividade potenciando o seu capital humano. Vertebrar os soportes identitarios da comunidade, artellando o vínculo social do colectivo baseándose na construcción duns horizontes comúns, son todos eles desafíos que remiten á imprescindible engrenaxe fecundadora entre cultura e participación.
Título Cultura e participación
Actas dos III Encontros Cultura e Concellos, celebrados os días 30 de novembro e 1 de decembro de 2001 en Santiago de Compostela
Coordinación Xan Bouzada
Autoría Carlos Alonso Piñeiro
Antonio Ariño Villarroya
Alfonso Blanco Torrado
Xan Bouzada
José Calado Mendes
Antonio R: Corbal
Benito Losada
Pío Moa Banga
Manuel Pérez Rúa
Chao Quintana González
Óscar Rebollo Izquierdo
Juan Manuel Rey Rey
Antonio Rico Prieto
Avelino Sierra
Publicación Santiago de Compostela: Consello da Cultura Galega, 2004
Edición 1ª edición
Descrición física 217 p. ; 24 cm.
ISBN 84-95415-77-1
Depósito Legal PO 30-2004
CCG. Signatura CCG 2004 258
Url externa Catálogo RBG
Colección Base
Materias
Áreas
Código QR