Tipo: Revista Colección: . Materias:
Compartir en:
Monográfico Inmigración en Galicia
Título Estudos Migratorios. Revista Galega de Análise das Migracións. V. III, N.º 2 (2010)
Secretaría de redacción Pilar Cagiao
Xosé M. Núñez Seixas
Autoría Rocío Botana Iglesias
Belén Fernández Suárez
Carmen Lamela Viera
Raquel Martínez Buján
Laura Oso
Antía Pérez Caramés
Iria Vázquez Silva
Luis Velasco Martínez
María Villares Varela
Publicación Santiago de Compostela: Consello da Cultura Galega; Universidade de Santiago de Compostela, 2012
Edición 1ª edición
Notas Resumos en galego e inglés.
Ata 2008 tiña o tít.: Estudios migratorios
ISSN 1889-9609
Depósito Legal C 806-2006
CCG. Signatura CCG 2012 429
Url externa Catálogo RBG
Colección Estudos Migratorios
Materias
Áreas