Estudios Migratorios é unha publicación de periodicidade semestral editada polo Arquivo da Emigración Galega desde decembro de 1995. O seu obxectivo é servir de punto de encontro e reflexión para os investigadores sobre os movementos migratorios en xeral, e sobre os galegos en particular, acollendo nas súas páxinas diversas investigacións sobre esta temática desde diferentes perspectivas científicas.

Neste número poderá atopar os seguintes artigos e textos:
Dolores Guerra López
O asociacionismo español dentro do mutualismo obreiro cubano.
Carmen Luna Sellés
“En las afueras” de Lino Novás Calvo: marxinación, periferia e fantasticidade.
Raquel Vinat de la Mata
Inmigración feminina en Cuba: un século atrás.
María del Socorro Herrera Barreda
Algunhas características sociodemográficas dos inmigrantes hispanocubanos en México durante o Porfiriato.
María del Carmen Barcia
A sociabilidade formal: os centros rexionais españois en Cuba.
Carlos E. Bojórquez Urzaiz
Emigración, patria e mulleres: clubs de cubanas en Yucatán durante a guerra do 95.
Barbara Potthast
A emigración alemana a América Latina.
Emilia García López e Herminia Pernas Oroza
Emigración americana e retorno na Mariña luguesa: o concello de Cervo (1900-1930).
Rosario Márquez Macías
A contribución migratoria española ás Antillas entre 1765 e 1824.
X. Amancio Liñares Giraut
Verbo do 92º aniversario da Unión Barcalesa de La Habana (1907-1999).
Yolanda Vidal Felipe e Dania Vázquez Matos
Galegos na Sociedad Económica de Amigos del País da Habana.
Marisa Pazos
Manuscrito de 1923 lido por Manuel Novo na Festa dos Pereiriños no concello da Estrada.
Título Estudios Migratorios N.º 7 e 8 (1999)
Edición Xosé Ramón Barreiro Fernández
Pilar Cagiao
Xosé M. Núñez Seixas
Alexandre Vázquez González
Autoría María del Carmen Barcia
Carlos Eduardo Bojórquez Urzaiz
Emilia García López
Dolores Guerra López
María del Socorro Herrera Barreda
Xosé Amancio Liñares Giraut
Carmen Luna Selles
Rosario Márquez Macías
María Luisa Pazos Pazos
Herminia Pernas Oroza
Barbara Potthast
Dania Vázquez Matos
Yolanda Vidal Felipe
Publicación Santiago de Compostela: Consello da Cultura Galega. Arquivo da Emigración Galega, 1999
Edición 1ª edición
Descrición física 372 p.
Notas Texto en castelán e galego.
A partir de 2008 cambia o tít.: Estudos migratorios: revista galega de análise das migracións
ISSN 1136-0291
Depósito Legal C 2001-1995
CCG. Signatura CCG 1999 154
Colección Estudos Migratorios
Materias
Áreas
Código QR
qr code