Neste traballo do Observatorio da Cultura Galega delimitáronse e cuantificáronse, en termos de valor económico e emprego, as actividades asociadas á lingua galega.
A tese principal é que a lingua ten un mercado e unha industria propios e que estes son cuantificables. Para estimar o valor económico da lingua delimitáronse, en primeiro lugar, os bens e servizos directamente relacionados coa lingua como elemento diferencial no seu proceso produtivo e, con posterioridade, as actividades que os producen.
Título valor económico do galego, O
Autoría Diana Fernández Fernández
Håkan Casares
Colaboración Melchor Fernández Fernández
Equipo técnico Purificación Carballo Pérez
María Concepción Díaz-Fierros
Revisión lingüística Cristina Río López
Publicación Santiago de Compostela: Consello da Cultura Galega. Observatorio da Cultura Galega, 2023
Edición 1ª edición
Descrición física 120 p; 21 cm.
ISBN 978-84-17802-57-8
Depósito Legal C 1828-2023
DOI 10.17075/veg.2023
Url externa Catálogo RBG
Materias
Áreas
Código QR
qr code