O obxectivo deste traballo é analizar os indicadores de I+D+i máis relevantes e identificar cales son as carencias informativas na nosa Comunidade hoxe en día de cara a solucionar estas deficiencias no futuro e poder, daquela, facer unha diagnose máis completa do noso sistema de I+D+i; só así poderemos definir as políticas máis axeitadas ao noso contorno.
Para iso, estruturamos este documento en tres capítulos. No capítulo 1 definimos os conceptos principais no ámbito da I+D+i segundo as propostas da OCDe; posteriormente expoñemos a evolución que presentaron os indicadores empregados para medir eses conceptos e as principais clasificacións utilizadas para agrupalos; seguidamente afondamos nos indicadores máis usados, facendo unha énfase especial nos novos indicadores de síntese.
No capítulo 2 facemos un diagnóstico da situación de Galicia, primeiro cos indicadores parciais e despois cos indicadores de síntese coa información dispoñible. esta análise sitúa a Galicia nunha posición non moi favorable e, ademais, identifica as carencias de información para poder diagnosticar mellor a súa situación. estúdase despois o impacto do sistema innovador, e dos seus principais compoñentes, no modelo de crecemento económico. remata este capítulo cunha serie de recomendacións respecto das políticas que hai que emprender para mellorar o sistema galego de I+D+i.
Por último, no capítulo 3 presentamos as conclusións máis relevantes deste informe, sistematizadas atendendo a cada un dos capítulos en que se estrutura o traballo.
Título Territorios innovadores
Diagnose dos índices I+D+i en Galicia
Autoría Xosé Manuel García Vázquez
Albino Prada
María A. Quintás
Presentación Francisco Díaz-Fierros Viqueira
Publicación Santiago de Compostela: Consello da Cultura Galega, 2008
Edición 1ª edición
Descrición física 157 p. : mapas ; 28 cm.
ISBN 978-84-96530-77-5
Depósito Legal AS 6462-2008
CCG. Signatura CCG 2008 355
Url externa Catálogo RBG
Colección documentos & informes; Núm:8
Evento Xornada.
Territorios Innovadores. Diagnose dos índices I+D+i en Galicia.
15/11/2007. Cluf Financiero. Vigo
Materias
Código QR
qr code