A fronteira entre Galicia e Portugal ten sempre a capacidade de atraer unha atención inquiridora e de provocar sentimentos encontrados. Di Castelao que non se soubo o que lle respondeu o vello ao rapaciño que, na beira do Miño, formulou en voz alta o pensamento –ou sentimento– que a tantos trae aqueloutrados, «E os da banda d’alá son máis estranxeiros que os de Madrí?». Deulle forma de pregunta ao seu desconforto ante o paradoxo, mais é probable que non agardase unha resposta.

Desde longa data, cada certo tempo, en espazos de encontro entre lingüistas galegos e portugueses, a conversa, a ollada, o interese... viñan recalando na raia que asemade nos une e nos separa, de modo que paseniñamente se foi facendo urxente colocar no centro da nosa atención esta fronteira galego-portuguesa que todos dan en dicir que está entre as máis antigas de Europa. Pouco sabemos dos criterios con que foi trazada en orixe nin, polo tanto, en que medida respondía a trazos antropolóxicos, lingüísticos, xeográficos ou doutro teor. A raia atravesou as terras do antigo reino de Galicia e partiu en dous o territorio constitutivo do protorromance galego, do que logo habían xurdir a lingua galega e a lingua portuguesa.
Título Lingua e identidade na fronteira galego-portuguesa
Edición Xulio Sousa
Marta Negro Romero
Rosario Álvarez
Autoría Xosé Afonso Álvarez Pérez
Carlos Baliñas Pérez
Rosa Lídia Coimbra
Elisa Fernández Rei
Luis Manuel García Mañá
José Enrique Gargallo Gil
Paula Godinho
Lurdes de Castro Moutinho
Rosa Mouzo Villar
Sílvia Afonso Pereira
Carolina Pérez Capelo
Helena Pousa Ortega
Irene Santos Raña
Soraya Suárez Quintas
Limiar Rosario Álvarez
Marta Negro Romero
Xulio Sousa
Publicación Santiago de Compostela: Consello da Cultura Galega, 2014
Edición 1ª edición
Descrición física 283 p. : il. cor e n., mapas ; 24 cm.
Notas Textos en galego e portugués
ISBN 978-84-92923-60-1
Depósito Legal C 1656-2014
CCG. Signatura CCG 2014 455
DOI 10.17075/lifgp.2014
Url externa Catálogo RBG
Colección Ensaio & Investigacion
Materias
Áreas
Código QR
qr code