En 2011 cumpríronse cen anos do nacemento de Álvaro Cunqueiro Mora. Esta conmemoración supuxo unha oportunidade excepcional para revisar o legado do escritor mindoniense, facer balance da situación dos estudos cunqueirianos e propiciar novas aproximacións críticas á súa obra.
Título Mil e un Cunqueiros. Novas olladas para un centenario
Do 28 de setembro ao 1 de outubro de 2011
Coordinación Manuel Forcadela
Teresa López Fernández
Dolores Vilavedra
Autoría Xosé María Álvarez Cáccamo
Vicente Araguas
Ángel Basanta
Afonso Becerra de Becerreá
Luísa Blanco
Ceferino de Blas
Carlos Callón
Xavier Castiñeira
Iago Castro Buerger
Francisco Castro Veloso
Luís Cochón
Ánxeles Cuña Bóveda
Xosé Manuel Dasilva
Francisco Díaz-Fierros Viqueira
José María Eiros
Xaime Estévez Vila
Eloy Fernández Clemente
Carme Fernández Pérez-Sanjulián
Manuel Forcadela
Xosé Fortes Bouzán
Xosé Luís Franco Grande
Marcial Gondar Portasany
Xosé Luís Janeiro
Rubén Jarazo
Teresa López Fernández
Inmaculada López Silva
Xosé Antonio López Silva
Basilio Losada
Ramón Loureiro
Xosé Ramón Mariño Ferro
Cristina Martínez Tejero
Carmen Mejía Ruiz
Montserrat Mera
Xosé Miranda
César Antonio Molina
César Morán
Alberto Moreiras
María Victoria Navas Sánchez-Élez
Ramón Nicolás
Camiño Noia Campos
Cristina Novoa
Manuel Outeiriño
Antonio Francisco Pedrós-Gascón
Florentino Pérez García
Massimilla Pialorsi
Carlos G. Reigosa
Antonio Reigosa Carreiras
Armando Requeixo
Juan Miguel Ribera Llopis
Luís Rodríguez Ennes
Olivia Rodríguez González
Martine Roux
John Rutherford
Pilar Sampedro
Maria do Carmo Pinheiro Silva
Anxo Tarrío Varela
Laura Tato Fontaíña
Fernando Valls
Ángel Vázquez de la Cruz
Beatriz Vázquez Rosales
Joaquim Ventura Ruíz
Malores Villanueva
Regina Zilbermann
Limiar Manuel Forcadela
Teresa López Fernández
Dolores Vilavedra
Obxecto de estudo Álvaro Cunqueiro
Publicación Santiago de Compostela: Consello da Cultura Galega, 2014
Edición 1ª edición
Descrición física 1101 p. (Edición dixital)
Notas Non hai edición en papel
DOI 10.17075/mucnoc.2014
Colección Publicacions dixitais
Materias
Código QR