Deseñando horizontes. Situación actual, orixe e planificación do futuro do teatro galego
Carlos-Caetano Biscainho-Fernandes. Edición Carlos Lorenzo Pérez. Edición Francisco Oti Ríos. Edición Dolores Vilavedra. Edición 2022
Galicia-Bretaña Olladas Comparadas
Ramón Villares. Edición Jean François Botrel. Edición Christine Rivalan Guégo. Edición 2020
Os exilios ibéricos: unha ollada comparada Nos 70 anos da fundación do Consello de Galiza
Ramón Villares. Edición Alejandro Viana Esperón. Obxecto de estudo Xosé M. Núñez Seixas. Edición Xosé M. Núñez Seixas. Autoría 2017
O século de Xelmírez
Fernando López Alsina. Coordinación Henrique Monteagudo. Coordinación Ramón Villares. Coordinación Ramón Yzquierdo Perrín. Coordinación 2013
Escribir de ciencia en galego
Francisco Díaz-Fierros Viqueira. Edición Xurxo Mariño. Edición 2012