Lembranza do Seminario de Estudos Galegos
Lois Tobío Fernández. Autoría Ramón Villares. Edición 2023
Keltia. Preludio sinfónico
Antonio Iglesias Vilarelle. Música. Composición José Antonio Cantal Mariño. Edición 2023
Fuxan os ventos. 50 anos de historia. 1972-2022
Rosario Álvarez. Presentación Uxía Senlle. Textos Xoán Manoel Estévez Freixeiro. Textos Noa Díaz. Coordinación Sabela Fraga Costa. Textos 2022
As Irmandades da Fala no seu tempo : perspectivas cruzadas
Ramón Villares. Edición Xosé M. Núñez Seixas. Edición Ramón Máiz Suárez. Edición 2021
Ensayo histórico sobre la cultura gallega
Ramón Otero Pedrayo. Autoría Xosé Antonio López Silva. Edición 2020