A medicina popular foi, e é, un tema abordado continuamente nos estudios de Antropoloxía e folclore xa dende o século XIX. Pero nos últimos decenios, coincidindo co desenvolvemento da Antropoloxía Aplicada, as prácticas curativas están sendo analizadas dentro do amplo marco da chamada Antropoloxía da Saúde. Desta maneira o saber antropolóxico intenta achegar solucións a un tema tan importante como é o da saúde dos homes, a súa conservación ou a súa restitución. Sobre estes asuntos versan os escritos recollidos neste libro, froito dundos simposios anuais que vén realizando a
Ponencia de Antropoloxía Cultural do Consello da Cultura Galega.
O simposio, ademais, foi un marco axeitado para render unha sinxela e sentida homenaxe ó eminente etnógrafo galega D. Antonio Fraguas do que se dá tamén conta nesta publicación.
Título Medicina popular e antropoloxía da saúde. Actas do Simposio internacional en homenaxe rendida a D. Antonio Fraguas
Coordinación Xosé Manuel González Reboredo
Autoría Ángel Aguirre Baztán
María Teresa Amboage Paz
Rafael Briones Gómez
Tomás Calvo Buezas
Josep María Comelles
Anton Erkoreka
Xosé Antón Fidalgo Santamariña
Xosé Fuentes
Francisco Giner Abati
María Inmaculada Gómez Besteiro
Marcial Gondar Portasany
Emilio González Fernández
Clodio González Pérez
Françoise Loux
Xosé Ramón Mariño Ferro
Eduardo L. Menéndez
Isabel Pais Pazos
Oriol Romaní
David Simón Lorda
Presentación Xosé Manuel González Reboredo
Publicación Santiago de Compostela: Consello da Cultura Galega. Ponencia de Antropoloxía Cultural, 1997
Edición 1ª edición
Descrición física 366 p. : il. ; 24 cm.
ISBN 84-87172-19-9
Depósito Legal VG. 552-1997
CCG. Signatura CCG 1997 123
Url externa Catálogo RBG
Materias
Áreas
Código QR
qr code