O Consello da Cultura Galega, en colaboración coa Asociación da Prensa de Santiago de Compostela e coa Dirección Xeral de Relacións Laborais da Consellería de Xustiza, Interior e Relacións Laborais, puxo en marcha un programa de traballo para coñecer mellor a situación en que os xornalistas desenvolven a súa actividade profesional.

Despois de varios estudios puntuais, a Ponencia de Comunicación considerou que era o momento de abordar un traballo máis global para dispoñer dunha radiografía da situación laboral e das actitudes profesionais nos medios de comunicación.

O traballo que recollemos nesta publicación, unha descrición da situación actual nos medios de comunicación de Galicia, proporciona información sobre a situación laboral, a realidade lingüística e as novas tecnoloxías. Trátase dun estudio con abundantes datos e unha detallada análise sobre a adaptación dos profesionais que traballan no campo do xornalismo ás novas tecnoloxías que están cambiando o escenario comunicativo.
Título Condicións laborais e actitudes profesionais nos medios de comunicación
Coordinación Miguel Túñez López
Xosé López García
Publicación Santiago de Compostela: Consello da Cultura Galega. Ponencia de Comunicación, 2000
Edición 1ª edición
Descrición física 160 p. : gráf. ; 16 cm
ISBN 84-95415-20-8
Depósito Legal VG 824-2000
CCG. Signatura CCG 2000 171
Url externa pdf en liña
Url externa Catálogo RBG
Colección Informe
Materias
Áreas
Código QR
qr code