No ano 2007 o Consello da Cultura Galega e o Instituto da Lingua Galega publicaron unha obra colectiva que levaba o título de Na nosa lyngoage galega. A emerxencia do galego como lingua escrita na Idade Media. Este volume acha agora o seu reverso nestoutro libro, que se debruza sobre a cuestión do abandono do uso escrito formal da nosa lingua entre os séculos XV e XVI e sobre os procesos de cambio en que naquela altura estaba inmersa. Os traballos en que se estudan as cuestións relativas á lingua galega no final da Idade Media van precedidos por unha análise do marco político, económico e social en que o reino de Galicia chegou a esta conxuntura histórica e por dúas contribucións destinadas a presentar o escenario en que se deu a transición da Idade Media á Idade Moderna en dúas comunidades lingüísticas veciñas de Galicia que estaban inmersas en escenarios sociolingüísticos ben diferentes entre si: Portugal e Asturias.
Título lingua galega no solpor medieval, A
Edición Ramón Mariño Paz
Xavier Varela Barreiro
Autoría Juan Carrasco González
Lucía Doval Iglesias
Gonzalo Hermo González
Anselmo López Carreira
Ramón Mariño Paz
Ricardo Pichel Gotérrez
Xosé Manuel Sánchez Rei
Xavier Varela Barreiro
Xulio Viejo Fernández
Limiar Ramón Mariño Paz
Xavier Varela Barreiro
Publicación Santiago de Compostela: Consello da Cultura Galega, 2016
Edición 1ª edición
Descrición física 194 p. ; 24 cm.
ISBN 978-84-92923-77-9
Depósito Legal C 2063-2016
DOI 10.17075/lgsm.2016
Url externa Catálogo RBG
Colección Ensaio & Investigacion. Serie Lingüística
Evento Presentación.
A lingua galega no solpor medieval.
2/3/2017. Consello da Cultura Galega. Santiago de Compostela
Materias
Áreas
Código QR
qr code