O debate público suscitado nos últimos tempos sobre a conveniencia ou non do cambio do fuso horario en Galicia, en particular, e en España, en xeral, e a súa resolución nun ou noutro sentido afecta a todos os niveis da poboación, así como aos hábitos e costumes.
É por isto que o Consello da Cultura Galega considerou pertinente realizar a partir da súa Sección de Ciencia, Natureza e Sociedade, en outubro do pasado ano 2016, un debate, con defensores dunha ou outra postura, en relación cos cambios no fuso horario.
Conscientes do interese deste encontro, tomouse a decisión de publicar (en formato dixital, en galego e castelán) o presente libro baseado nos relatorios presentados no mesmo, desexando que a súa lectura e difusión contribúan a favorecer un diálogo sereno e asentado, sobre todo, no mellor coñecemento do que se dispón na actualidade.

[Data da nota de prensa: marzo 2017]

Título É o noso fuso horario un problema?
Coordinación Jorge Mira Pérez
Autoría José Fernández-Albertos
José María Fernández-Crehuet
José María Martín Olalla
Jorge Mira Pérez
Introdución Jorge Mira Pérez
Presentación Francisco Díaz-Fierros Viqueira
Publicación Santiago de Compostela: Consello da Cultura Galega, 2017
Edición 1ª edición
Descrición física 107 p. (Edición dixital)
Notas Non hai edición en papel
DOI 10.17075/enfhp.2017
Colección Publicacions dixitais
Materias
Código QR
qr code