Nada máis rematar o ano 2022 deuse inicio aos traballos de campo da última edición do barómetro. Unha das novidades desta entrega é que ademais de preguntarlles a empresas, administracións públicas e entidades sen ánimo de lucro, incluíuse unha submostra de profesionais autónomos vinculados á produción cultural.
O estudo permite coñecer a percepción das persoas responsables destes organismos sobre a marcha da economía, do sector cultural ou das propias entidades durante 2022, ao tempo que recolle as súas expectativas para 2023. Tamén presta atención a aspectos relevantes como a solicitude de subvencións ou axudas das administracións, a política de investimentos levada a cabo polas entidades, os pasos dados nos procesos de internacionalización e dixitalización, as características do capital humano que compoñen os cadros de persoal, etc. No plano máis puramente valorativo, o estudo somete ao xuízo dos profesionais da cultura cuestións relativas ás debilidades e fortalezas do sector e ao impacto do Ano Santo 2021-2022.

[Data da nota de prensa: abril 2023]

Título Barómetro da cultura galega 2023
Publicación Santiago de Compostela: Consello da Cultura Galega, 2023
Edición 1ª edición
Descrición física 94 p.: gráf. (Edición dixital)
Notas Non hai edición en papel.


Máis información:
Barómetro da cultura galega I, xullo 2020
Barómetro da cultura galega II, xaneiro 2021
Barómetro da cultura galega III, xullo 2021
Barómetro da cultura galega 2022

Barómetro da cultura galega 2024
DOI 10.17075/bcg.05.2023
Evento Difusión. Documento de traballo
Barómetro da cultura galega 2023.
20/4/2023. . Consellodacultura.gal
Materias
Áreas
Código QR