Álbum Nós

no Álbum de Galicia (42 persoas)

Álbum Nós

O Álbum Nós é unha colección dixital de biografías de persoas vencelladas dunha ou outra forma á revista Nós. Con esta iniciativa de carácter divulgativo, o Consello da Cultura Galega súmase neste ano 2020 ás conmemoracións polo centenario desta histórica cabeceira, un proxecto clave para a dignificación e modernización da cultura galega.

Cada quince días este Álbum irá sumando, sen pretensión de exhaustividade, máis de medio cento de entradas que, integradas no Álbum de Galicia, farán visible o labor dun grupo de intelectuais que fixeron realidade tan ambiciosa empresa. Preténdese así dar a coñecer figuras se cadra menos coñecidas pero non por iso menos determinantes no éxito da revista e, ao tempo, poñer o foco nos vencellos que tiveron con Nós persoeiros xa ben coñecidos pola súa obra literaria, plástica ou investigadora.

Xesús Carro García

[1884-1973] Arqueólogo e sacerdote, destacou como pioneiro nos estudos xacobeos TEMÁTICAS: Historia; Relixión; Patrimonio; Publicación: 3/1/2023 Santiago de Compostela (A Coruña), 1884-Santiago de Compostela (A Coruña), 1973
Biografado/a Temáticas
Eleuterio <q>Leuter</q> González Salgado Eleuterio Leuter González Salgado
Ourense, 1899-Ourense, 1977
Joaquín Arias Sanjurjo Joaquín Arias Sanjurjo
Santiago de Compostela, 1860-Santiago de Compostela, 1946
 Ben-Cho-Shey Ben-Cho-Shey
Ourense, 1896-Madrid, 1988
Fermín Bouza Brey Fermín Bouza Brey
Ponteareas, 1901-Santiago de Compostela, 1973
Ramón Cabanillas Ramón Cabanillas
Cambados, Pontevedra, 1876-Cambados, Pontevedra, 1959
José María Calviño Mariño José María Calviño Mariño
Figueroa, Cerdedo, 1892-Arcos, O Carballiño, 1971
Ricardo Carballo Calero Ricardo Carballo Calero
Ferrol, 1910-Santiago de Compostela, 1990
Uxío Carré Aldao Uxío Carré Aldao
A Coruña, 1859-A Coruña, 1932
Leandro Carré Alvarellos Leandro Carré Alvarellos
A Coruña, 1888-A Coruña, 1976
Xesús Carro García Xesús Carro García
Santiago de Compostela (A Coruña), 1884-Santiago de Compostela (A Coruña), 1973
Ánxel Casal Ánxel Casal
A Coruña, 1895-Teo, A Coruña, Galicia, 1936
Álvaro de las Casas Álvaro de las Casas
Ourense, Galicia, 1901-Barcelona, España, 1950
Augusto María Casas Blanco Augusto María Casas Blanco
Ourense, 1906-Barcelona, 1973
 Castelao Castelao
Rianxo, A Coruña, 1886-Bos Aires, Arxentina, 1950
Ángel del Castillo López Ángel del Castillo López
A Coruña, 1886-A Coruña, 1961
Manuel de Castro “Handicap” Manuel de Castro “Handicap”
Vigo, 1885-Vigo, 1944
Leonardo Coimbra Leonardo Coimbra
Borba de Godim, 1883-Porto, 1936
Armando Cotarelo Valledor Armando Cotarelo Valledor
A Veiga, Oviedo, 1879-Madrid, 1950
Antonio Couceiro Freijomil Antonio Couceiro Freijomil
Pontedeume, A Coruña, Galicia, 1888-, 1955
Álvaro Cunqueiro Álvaro Cunqueiro
Mondoñedo, 1911-Vigo, 1981
Camilo Díaz Baliño Camilo Díaz Baliño
Ferrol, 1889-Palas de Rei, Lugo, 1936
Cándido Fernández Mazas Cándido Fernández Mazas
Ourense, 1902-Pedrouzos (Castro Caldelas, Ourense), 1942
Xosé Filgueira Valverde Xosé Filgueira Valverde
Pontevedra, 1906-Pontevedra, 1996
Antonio Fraguas Antonio Fraguas
Cotobade, 1905-Santiago de Compostela, 1999
Avelino Gómez Ledo Avelino Gómez Ledo
Chantada, 1893-Chantada, 1977
Francisca Herrera Garrido Francisca Herrera Garrido
A Coruña, 1869-A Coruña, 1950
Aquilino Iglesia Alvariño Aquilino Iglesia Alvariño
Abadín, 1909-Seivane de Vilarente (Abadín), 1961
Francisco Lamas Barreiro Francisco Lamas Barreiro
Ourense, 1896-Bos Aires, 1980
Florentino López Cuevillas Florentino López Cuevillas
Ourense, 1886-Ourense, 1958
Pura Lorenzana Pura Lorenzana
Vilasante, 1907-Santiago de Compostela, 1997
Xaquín Lorenzo Fernández Xaquín Lorenzo Fernández
Ourense, 1907-Facós (Lobeira, Ourense), 1989
Antón Losada Diéguez Antón Losada Diéguez
Moldes (Boborás, Ourense), 1884-Pontevedra, 1929
Anne MacSwiney Anne MacSwiney
Londres, 1876-Cork, Irlanda, 1954
Eugenio Montes Eugenio Montes
Vigo, 1900-Madrid, 1982
Arturo Noguerol Buján Arturo Noguerol Buján
Ourense, 1892-Serantes (Ferrol), 1936
Ramón Otero Pedrayo Ramón Otero Pedrayo
Ourense, 1888-Ourense, 1976
Xabier Prado «Lameiro» Xabier Prado «Lameiro»
Ourense, 1874-Ourense, 1942
Vicente Risco Vicente Risco
Ourense, 1884-Ourense, 1963
Margot Sponer Margot Sponer
Nyssa/Neisse (Silesia, actual Polonia), 1898-Berlín, 1945
Lois Tobío Fernández Lois Tobío Fernández
Viveiro, Lugo, Galicia, 1906-Madrid, 2003
Antón Villar Ponte Antón Villar Ponte
Viveiro (Lugo), 1881-A Coruña, 1936
Ramón Villar Ponte Ramón Villar Ponte
Viveiro (Lugo), 1890-A Coruña, 1953