Este foro ofrece un ámbito de análise sobre a situación presente e as perspectivas de futuro do galego, no marco dunha reflexión de horizonte alongado sobre as condicións de sustentabilidade da diversidade lingüística no mundo contemporáneo e dun debate sobre as fórmulas de convivencia nas sociedades plurilingües. Deste xeito, a problemática galega foi contemplada, desde unha abordaxe ecolingüística, en varias dimensións: no escenario global da mundialización, no mosaico idiomático do espazo europeo, no marco do multilingüismo español, nas condicións concretas da sociedade galega e na perspectiva da súa relación especial co ámbito luso-brasileiro.
Título Sociedades plurilingües
Da identidade á diversidade
Coordinación Henrique Monteagudo
Autoría Rosario Álvarez
Emili Boix
Ivo Castro
María Pilar García Negro
Carme Junyent
Anxo M. Lorenzo Suárez
Alba Nogueira
Dónall Ó Riagáin
Fernando Ramallo
Gabriel Rei-Doval
Xaime Subiela
Limiar Henrique Monteagudo
Presentación Xosé López García
Publicación Santiago de Compostela: Consello da Cultura Galega, 2009
Edición 1ª edición
Descrición física 268 p. ; 24 cm.
ISBN 978-84-92923-50-2
Depósito Legal C 4278-2009
CCG. Signatura CCG 2009 375
DOI 10.17075/sp.2009
Url externa pdf en liña
Url externa Catálogo RBG
Colección Ensaio & Investigacion
Materias
Áreas
Código QR
qr code