O presente traballo dá conta dos resultados dun estudo realizado en Galicia nos meses de xullo e agosto de 2019 sobre as competencias lingüísticas da poboación galega en idiomas estranxeiros en xeral e o portugués en particular, así como as actitudes cara a esta lingua e o interese que pode existir en aprender un novo idioma. O estudo tamén ofrece unha análise comparada do coñecemento do portugués e o doutras linguas estranxeiras entre a poboación de Galicia, así como da importancia e utilidade que se lles atribúe a unhas e a outras, as motivacións para interesarse por elas, as canles que se empregaron para coñecelas, o nivel que se adquiriu no seu dominio ou os ámbitos en que se empregan.

[Data da nota de prensa: maio 2022]

Título valor do portugués en Galicia, O
: competencia plurilingüe, utilidade e actitudes
Coordinación Håkan Casares
Equipo técnico Purificación Carballo Pérez
María Concepción Díaz-Fierros
Publicación Santiago de Compostela: Consello da Cultura Galega, 2020
Edición 1ª edición
Descrición física 142 p. : gráf. (Edición dixital)
Notas Non hai edición en papel
DOI 10.17075/dt.vpg.2020
Materias
Áreas
Código QR
qr code
Gabinete de comunicación

Rutas de peregrinaxe de Europa e Xapón [Data da nota: 20/5/2022].