Keltia. Preludio sinfónico
Antonio Iglesias Vilarelle. Música. Composición José Antonio Cantal Mariño. Edición 2023
Foro Patrimonio e Sociedade Guía práctica para a análise dun sector clave na gobernanza do futuro 2019-2021
Rebeca Blanco-Rotea. Edición Teresa Nieto Freire. Edición Cristina Sánchez-Carretero. Edición 2021