Neste traballo do Observatorio da Cultura Galega delimitáronse e cuantificáronse, en termos de valor económico e emprego, as actividades asociadas á lingua galega.
A tese principal é que a lingua ten un mercado e unha industria propios e que estes son cuantificables. Para estimar o valor económico da lingua delimitáronse, en primeiro lugar, os bens e servizos directamente relacionados coa lingua como elemento diferencial no seu proceso produtivo e, con posterioridade, as actividades que os producen.

[Data de comunicación: outubro 2023]

Título valor económico do galego, O
Publicación Santiago de Compostela: Consello da Cultura Galega, 2023
Edición 1ª edición
Descrición física 110 p. (Edición dixital)
Notas Non hai edición en papel
DOI 10.17075/veg.2023
Evento Difusión. Documentos e informes
O valor económico do galego.
6/10/2023. Consello da Cultura Galega. Santiago de Compostela
Materias
Áreas
Código QR
NOTICIAS RELACIONADAS

O impacto directo do galego no conxunto da economía supón 1.440 millóns de euros [Data da comunicación: 6/10/2023].