A presente colección diplomática está composta, fundamentalmente, por documentos orixinais en pergamiño, aínda que tamén en copias, dispersos por diferentes arquivos. Os pergamiños máis numerosos están no Arquivo Histórico Nacional de Madrid, ademais de noutros arquivos galegos (arquivo do mosteiro de San Paio de Antealtares, Arquivo Histórico Universitario de Santiago, arquivo da Catedral de Ourense ou o Museo de Pontevedra). O libro complétase con catro índices: onomástico, toponímico, socio-profesional e de materias.
Titulo Colección diplomática do mosteiro de San Pedro de Vilanova de Dozón
Edición José Ignacio Fernández de Viana y Vieites
Publicación Santiago de Compostela: Consello da Cultura Galega, 2009
Edición 1ª edición
Entidade Consello da Cultura Galega
Descrición física 349 p. ; 24 cm.
ISBN. Ed. papel 978-84-96530-95-9
Depósito Legal. Ed. papel VG. 1383-2009
CCG. Signatura. Ed. papel CCG 2009 362
CCG. Código de barras Absysnet 1.6. Ed. papel 11202576
url. Ed. pdf en liña https://issuu.com/conselloculturagalega/docs/recompilacion_dozon
Colección Fontes para a Historia de Galicia; Núm:11
Materias
Código QR