O Almanaque Gallego é unha publicación fundada polo lugués emigrado en Bos Aires Manuel Castro López. Comeza a publicarse en 1898 e re mata en 1927, ano da morte do seu fundador. O seu obxectivo era manter unha relación estable e permanente entre as dúas Galicias daquela existentes: a vella europea e a máis nova, feita en América polos inmigrantes galegos. Esta edición facsimilar foi posible a través dun convenio de colaboración coa Secretaría Xeral de Emigración da Xunta de Galicia.
Título Almanaque gallego por Manuel Castro López (Volume V: 1918-1922)
Autoría Manuel Castro López
Índices Emilia García López
Publicación Santiago de Compostela: Consello da Cultura Galega, 2010
Edición 1ª edición
Descrición física 130, XXX, 128, XXXII, 126, XXXIV, 132, XLIV, 130, XLII : il. ; 24 cm
Notas Obra completa en 6 volumes:
Volume I
Volume II
Volume III
Volume IV
Volume VI
ISBN 978-84-92923-05-2
Depósito Legal C 2375-2010
CCG. Signatura CCG 2010 395-5
Url externa Catálogo RBG
Materias
Áreas
Código QR