O Almanaque Gallego é unha publicación fundada polo lugués emigrado en Bos Aires Manuel Castro López. Comeza a publicarse en 1898 e remata en 1927, ano da morte do seu fundador. O seu obxectivo era manter unha relación estable e permanente entre as dúas Galicias daquela existentes: a vella europea e a máis nova, feita en América polos inmigrantes galegos. Esta edición facsimilar foi posible a través dun convenio de colaboración coa Secretaría Xeral de Emigración da Xunta de Galicia.
Título Almanaque gallego por Manuel Castro López (Volume IV: 1913-1917)
Autoría Manuel Castro López
Índices Emilia García López
Publicación Santiago de Compostela: Consello da Cultura Galega, 2009
Edición 1ª edición
Descrición física 204, XII, 196, VI, 170, IV, 136, XXIV, 135, XXV, [23]p. : il. ; 24 cm
Notas Obra completa en 6 volumes:
Volume I
Volume II
Volume III
Volume V
Volume VI
ISBN 978-84-92923-46-5
Depósito Legal C 3752-2009
CCG. Signatura CCG 2010 395-4
Url externa Catálogo RBG
Materias
Áreas
Código QR