Álbum Nós

no Álbum de Galicia (19 biobibliografías)

Álbum Nós

O Álbum Nós é unha colección dixital de biografías de persoas vencelladas dunha ou outra forma á revista Nós. Con esta iniciativa de carácter divulgativo, o Consello da Cultura Galega súmase neste ano 2020 ás conmemoracións polo centenario desta histórica cabeceira, un proxecto clave para a dignificación e modernización da cultura galega.

Cada quince días este Álbum irá sumando, sen pretensión de exhaustividade, máis de medio cento de entradas que, integradas no Álbum de Galicia, farán visible o labor dun grupo de intelectuais que fixeron realidade tan ambiciosa empresa. Preténdese así dar a coñecer figuras se cadra menos coñecidas pero non por iso menos determinantes no éxito da revista e, ao tempo, poñer o foco nos vencellos que tiveron con Nós persoeiros xa ben coñecidos pola súa obra literaria, plástica ou investigadora.

Eleuterio González Salgado

Primeiro concelleiro nacionalista de Ourense, comprometido e apaixonado defensor da lingua galega e dos dereitos do pobo galego [1899-1977] TEMÁTICAS: Publicación: 4/9/2020 Ourense, 1899-Ourense, 1977

Joaquín Arias Sanjurjo

Avogado e filántropo compostelán, foi un dos grandes benefactores do Seminario de Estudos Galegos [1860-1946] TEMÁTICAS: Dereito; Economía; Antropoloxía; Publicación: 4/9/2020 Santiago de Compostela, 1860-Santiago de Compostela, 1946

Leonardo Coimbra

Pensador e político portugués, símbolo da comuñón galeguista con Portugal nos anos 20 [1883-1936] TEMÁTICAS: Filosofía; Ensino; Publicación: 3/8/2020 Borba de Godim, 1883-Porto, 1936

Lois Tobío Fernández

Metódico, culto e comprometido diplomático, traballou sempre a prol da súa terra. [1906-2003] TEMÁTICAS: Publicación: 3/6/2020 Viveiro, Lugo, Galicia, 1906-Madrid, 2003
Biografado/a Temáticas
Joaquín Arias Sanjurjo Joaquín Arias Sanjurjo
Santiago de Compostela, 1860-Santiago de Compostela, 1946
Ricardo Carballo Calero Ricardo Carballo Calero
Ferrol, 1910-Santiago de Compostela, 1990
Ánxel Casal Ánxel Casal
A Coruña, 1895-Teo, A Coruña, Galicia, 1936
Álvaro de las Casas Álvaro de las Casas
Ourense, Galicia, 1901-Barcelona, España, 1950
Augusto María Casas Blanco Augusto María Casas Blanco
Ourense, 1906-Barcelona, 1973
Leonardo Coimbra Leonardo Coimbra
Borba de Godim, 1883-Porto, 1936
Cándido Fernández Mazas Cándido Fernández Mazas
Penedo, Pedrouzos, Castro Caldelas, 1902-Penedo, Pedrouzos, Castro Caldelas, 1942
Eleuterio González Salgado Eleuterio González Salgado
Ourense, 1899-Ourense, 1977
Aquilino Iglesia Alvariño Aquilino Iglesia Alvariño
Abadín, 1909-Seivane de Vilarente (Abadín), 1961
Florentino López Alonso-Cuevillas Florentino López Alonso-Cuevillas
Ourense, 1886-Ourense, 1958
Eugenio Montes Eugenio Montes
Vigo, 1897-Madrid, 1982
Arturo Noguerol Arturo Noguerol
Ourense, 1892-Serantes (Ferrol), 1936
Ramón Otero Pedrayo Ramón Otero Pedrayo
Ourense, 1888-Ourense, 1976
Xavier Prado “Lameiro” Xavier Prado “Lameiro”
Ourense, 1874-Ourense, 1942
Xosé Ramón e Fernández Oxea<!--Ben-Cho-Shey--> Xosé Ramón e Fernández Oxea
Ourense, 1896-Madrid, 1988
Vicente Risco Vicente Risco
Ourense, 1884-Ourense, 1963
Lois Tobío Fernández Lois Tobío Fernández
Viveiro, Lugo, Galicia, 1906-Madrid, 2003
Antón Villar Ponte Antón Villar Ponte
Viveiro (Lugo), 1881-A Coruña, 1936
Ramón Villar Ponte Ramón Villar Ponte
Viveiro (Lugo), 1890-A Coruña, 1953