Álbum Nós

no Álbum de Galicia (36 persoas)

Álbum Nós

O Álbum Nós é unha colección dixital de biografías de persoas vencelladas dunha ou outra forma á revista Nós. Con esta iniciativa de carácter divulgativo, o Consello da Cultura Galega súmase neste ano 2020 ás conmemoracións polo centenario desta histórica cabeceira, un proxecto clave para a dignificación e modernización da cultura galega.

Cada quince días este Álbum irá sumando, sen pretensión de exhaustividade, máis de medio cento de entradas que, integradas no Álbum de Galicia, farán visible o labor dun grupo de intelectuais que fixeron realidade tan ambiciosa empresa. Preténdese así dar a coñecer figuras se cadra menos coñecidas pero non por iso menos determinantes no éxito da revista e, ao tempo, poñer o foco nos vencellos que tiveron con Nós persoeiros xa ben coñecidos pola súa obra literaria, plástica ou investigadora.

Uxío Carré Aldao

[1859-1932] Publicista, editor comprometido, investigador e divulgador da identidade galega TEMÁTICAS: Publicación: 3/9/2021 A Coruña, 1859-A Coruña, 1932

Xosé Filgueira Valverde

[1906-1996] Investigador e escritor, colaborador de Nós, é considerado o último polígrafo das letras galegas TEMÁTICAS: Publicación: 4/9/2021 Pontevedra, 1906-Pontevedra, 1996

Francisca Herrera Garrido

[1869-1950] Autora da primeira novela en galego asinada por unha muller e pioneira en Nós e na RAG TEMÁTICAS: Mulleres; Publicación: 2/8/2021 A Coruña, 1869-A Coruña, 1950

Margot Sponer

[1898-1945] Pioneira dos estudos lingüísticos galegos e autora da primeira tese sobre a nosa lingua TEMÁTICAS: Mulleres; Publicación: 2/7/2021 Nyssa/Neisse (Silesia, actual Polonia), 1898-Berlín, 1945

Manuel de Castro “Handicap”

[1885-1944] Deportista, xornalista deportivo, adestrador e promotor da creación do Celta de Vigo TEMÁTICAS: Publicación: 3/5/2021 Vigo, 1885-Vigo, 1944
Biografado/a Temáticas
Joaquín Arias Sanjurjo Joaquín Arias Sanjurjo
Santiago de Compostela, 1860-Santiago de Compostela, 1946
 Ben-Cho-Shey Ben-Cho-Shey
Ourense, 1896-Madrid, 1988
Ramón Cabanillas Ramón Cabanillas
Cambados, Pontevedra, 1876-Cambados, Pontevedra, 1959
José María Calviño Mariño José María Calviño Mariño
Figueroa, Cerdedo, 1892-Arcos, O Carballiño, 1971
Ricardo Carballo Calero Ricardo Carballo Calero
Ferrol, 1910-Santiago de Compostela, 1990
Uxío Carré Aldao Uxío Carré Aldao
A Coruña, 1859-A Coruña, 1932
Leandro Carré Alvarellos Leandro Carré Alvarellos
A Coruña, 1888-A Coruña, 1976
Ánxel Casal Ánxel Casal
A Coruña, 1895-Teo, A Coruña, Galicia, 1936
Álvaro de las Casas Álvaro de las Casas
Ourense, Galicia, 1901-Barcelona, España, 1950
Augusto María Casas Blanco Augusto María Casas Blanco
Ourense, 1906-Barcelona, 1973
 Castelao Castelao
Rianxo, A Coruña, 1886-Bos Aires, Arxentina, 1950
Ángel del Castillo López Ángel del Castillo López
A Coruña, 1886-A Coruña, 1961
Leonardo Coimbra Leonardo Coimbra
Borba de Godim, 1883-Porto, 1936
Armando Cotarelo Valledor Armando Cotarelo Valledor
A Veiga, Oviedo, 1879-Madrid, 1950
Manuel de Castro “Handicap” Manuel de Castro “Handicap”
Vigo, 1885-Vigo, 1944
Camilo Díaz Baliño Camilo Díaz Baliño
Ferrol, 1889-Palas de Rei, Lugo, 1936
Cándido Fernández Mazas Cándido Fernández Mazas
Penedo, Pedrouzos, Castro Caldelas, 1902-Penedo, Pedrouzos, Castro Caldelas, 1942
Xosé Filgueira Valverde Xosé Filgueira Valverde
Pontevedra, 1906-Pontevedra, 1996
Antonio Fraguas Antonio Fraguas
Cotobade, 1905-Santiago de Compostela, 1999
Avelino Gómez Ledo Avelino Gómez Ledo
Chantada, 1893-Chantada, 1977
Eleuterio González Salgado Eleuterio González Salgado
Ourense, 1899-Ourense, 1977
Francisca Herrera Garrido Francisca Herrera Garrido
A Coruña, 1869-A Coruña, 1950
Aquilino Iglesia Alvariño Aquilino Iglesia Alvariño
Abadín, 1909-Seivane de Vilarente (Abadín), 1961
Francisco Lamas Barreiro Francisco Lamas Barreiro
Ourense, 1896-Bos Aires, 1980
Florentino López Alonso-Cuevillas Florentino López Alonso-Cuevillas
Ourense, 1886-Ourense, 1958
Antón Losada Diéguez Antón Losada Diéguez
Moldes (Boborás, Ourense), 1884-Pontevedra, 1929
Anne MacSwiney Anne MacSwiney
Londres, 1876-Cork, Irlanda, 1954
Eugenio Montes Eugenio Montes
Vigo, 1897-Madrid, 1982
Arturo Noguerol Arturo Noguerol
Ourense, 1892-Serantes (Ferrol), 1936
Ramón Otero Pedrayo Ramón Otero Pedrayo
Ourense, 1888-Ourense, 1976
Xavier Prado “Lameiro” Xavier Prado “Lameiro”
Ourense, 1874-Ourense, 1942
Vicente Risco Vicente Risco
Ourense, 1884-Ourense, 1963
Margot Sponer Margot Sponer
Nyssa/Neisse (Silesia, actual Polonia), 1898-Berlín, 1945
Lois Tobío Fernández Lois Tobío Fernández
Viveiro, Lugo, Galicia, 1906-Madrid, 2003
Antón Villar Ponte Antón Villar Ponte
Viveiro (Lugo), 1881-A Coruña, 1936
Ramón Villar Ponte Ramón Villar Ponte
Viveiro (Lugo), 1890-A Coruña, 1953