Publicación que edita Follas novas, unha rapsodia galega creada por Luis Rafael Brage Villar con estudo, revisión e edición de David Ferreiro Carballo. Conta con presentación a cargo de Maximino Zumalave e limiar de Ángel Antonio Montes Abalde.
Titulo Follas Novas
Rapsodia galega para banda sinfónica
Música. Composición Luis R. Brage Villar
Estudo David Ferreiro Carballo
Limiar Ángel Antonio Montes Abalde
Presentación Maximino Zumalave Caneda
Publicación Santiago de Compostela: Consello da Cultura Galega, 2015
Edición 1ª edición
Descrición física 60 p. + 1 CD
Notas Inclúe un CD coa partitura e unha carpeta coas partichelas en PDF.
ISMN 979-0-9013197-5-2
Depósito Legal C 835-2015
Colección Autores & textos
Áreas
Código QR