[Data de publicación: novembro 2017]

A lingua galega está a experimentar fondas mudanzas nos últimos decenios, debido ás transformacións sociais que se produciron neste tempo e debido tamén ao contacto co español. Este volume recolle unha colección de traballos que tratan diferentes aspectos do cambio lingüístico. Ademáis dalgúns capítulos de interese teórico e metodolóxico, a maioría dos estudos céntranse en explorar as repercusións desas mudanzas, con especial atención ás relacionadas co contacto de linguas e con contacto de variedades.
Titulo Estudos sobre o cambio lingüístico no galego actual
Edición Elisa Fernández Rei
Xosé Luís Regueira
Autoría Alba Aguete Cajiao
Noemi Basanta
Elisabetta Carpitelli
Francisco Dubert
Bronwen G. Evans
Johannes Kabatek
Ramón Mariño Paz
Estefanía Mosquera
Carolina Pérez Capelo
David Rodríguez Lorenzo
Xulio Sousa
Soraya Suárez Quintas
Gisela Tomé Lourido
Limiar Elisa Fernández Rei
Xosé Luís Regueira
Publicación Santiago de Compostela: Consello da Cultura Galega, 2017
Edición 1ª edición
Descrición física 326 p. ; 24 cm.
ISBN 978-84-92923-82-3
Depósito Legal C 183-2017
Colección Ensaio & Investigación
Materias
Áreas
Código QR