Compartir en:
As actitudes lingüísticas son as opinións, ideas e prexuízos que teñen os falantes con respecto a unha lingua. Tradicionalmente, en Galicia considerábase que o galego era unha lingua que non servía para certas cousas ou que era unha lingua que non se lles debía aprender aos cativos. Cos anos, as actitudes foron mudando e cada vez é máis difícil atopar manifestacións abertamente hostís cara ao galego. O presente traballo pretende elaborar unha descrición e análise actualizada das actitudes lingüísticas dos galegos a partir dunha enquisa que se centra nos aspectos máis relevantes das opinións que os galegos teñen sobre a súa lingua, así como ofrecer algunhas pistas que completen unha análise actualizada e exhaustiva da situación sociolingüística de Galicia.
Titulo lingua(s) a debate, A(s)
Inquérito sobre opinións, actitudes e expectativas da sociedade galega
Dirección Henrique Monteagudo
Autoría Håkan Casares
Carlos Neira
Presentación Ramón Villares
Publicación Santiago de Compostela: Consello da Cultura Galega, 2011
Edición 1ª edición
Descrición física 112 p. : il. ; 28 cm.
ISBN 978-84-92923-34-2
Depósito Legal C 1150-2012
CCG. Signatura CCG 2011 411
Url externa Catálogo RBG
Colección documentos & informes; Núm:20
Materias
Áreas