Este é un monumental estudo sobre as vías romanas na antiga Gallaecia. Esta publicación localiza, cataloga, transcribe e estuda máis de 600 miliarios e outras inscricións viarias de época romana na Gallaecia ampla. De cada un, a obra ten unha ficha descritiva, fotografías e a correspondente interpretación dos textos gravados. O coñecemento destes vestixios resulta de capital importancia para achegármonos a distintos aspectos da rede viaria que o Imperio romano foi tecendo na Gallaecia e, polo tanto, para comprender mellor aquel importantísimo período histórico.
Titulo Miliarios e outras inscricións viarias romanas do noroeste hispánico
(conventos bracarense, lucense e asturicense)
Autoría Antonio Rodríguez Colmenero
Santiago Ferrer
Rubén D. Álvarez Asorey
Publicación Santiago de Compostela: Consello da Cultura Galega. Sección de Patrimonio Histórico, 2004
Edición 1ª edición
Descrición física 844 p. : il. ; 29 cm.
ISBN 84-95415-87-9
Depósito Legal LU 149-2004
CCG. Signatura CCG 2004 266
Url externa Catálogo RBG
Colección Colección Gran Formato
Materias
Código QR