O Pórtico poético dos Seis poemas galegos achégase ao lector nunha nova edición con leves retoques, pero cos mesmos propósitos de sempre: honrar a memoria do poeta granadino e do editor dos poemas e, con eles, a de todos os inmolados na incivil guerra española de 1936, co propósito de manter viva a memoria histórica da barbarie para que algo así non volva suceder.
A través do discurso blancoamoriano, vaise reconstruíndo unha historia verosímil do nacemento e escritura dos Seis poemas galegos. Os poemas naceron maxicamente no encontro de Federico García Lorca con Galicia e cos seus amigos galegos, entre os que sobresaen dous de especial protagonismo neste libro: Ernesto Pérez Güerra e Eduardo Blanco-Amor.
O prólogo de Carlos Martínez-Barbeito, amigo íntimo tamén do poeta granadino, proxecta luz sobre este pórtico poético e pon novos puntos e pon novos puntais para unha lectura renovada dos Seis poemas galegos.
O CD coa música dos poemas, composta expresamente polo mestre Isidro B. Maiztegui por pedimento do autor deste libro, ponlle unha coroa musical a tan fermosos poemas.
Titulo pórtico poético dos «Seis poemas galegos» de F. García Lorca, O
Autoría Luis Pérez Rodríguez
Música. Composición Isidro Maiztegui
Limiar Carlos Martínez-Barbeito
Obxecto de estudo Federico García Lorca
Presentación Ramón Villares
Publicación Santiago de Compostela: Consello da Cultura Galega, 2011
Edición 3ª edición
Descrición física 406 p. : il., fot., mús. ; 24 cm + 2 discos (CD-DA)
Notas Textos en galego e castelán.
Terceira edición do libro homónimo de 1995, que á súa vez conta cunha reimpresión de 1996 e unha segunda edición feita en 1998. As edicións de 1995 e 1996 teñen o mesmo ISBN e DL, en canto ás de 1998 e 2011, ambas teñen códigos diferenciados.

1ª edición: 1995
1ª edición, 1ª reimp: 1996
2ª edición: 1998, corrixida e aumentada
3ª edición: 2011

O ficheiro comprimido adxunto (.zip) contén dez ficheiros de audio en formato mp3 repartidos entre dous directorios. O primeiro directorio contén as pistas 1ª (10'24''), 2ª (26'58'') e 3ª (36'58'') da conferencia de Eduardo Blanco Amor Los poemas gallegos de F. García Lorca. O segundo directorio contén sete pistas do acto literario-musical e recital musical O pórtico poético dos Seis poemas galegos de F. García Lorca, co mestre Isidro B. Maiztegui Pereiro e coa soprano Marta de Castro. As pezas de música son as 2ª a 7ª, ambas inclusive, deste segundo directorio.
ISBN 978-84-92923-26-7
Depósito Legal C 3170-2011
CCG. Signatura CCG 2011 414
Colección Autores & textos
Materias
Áreas
Código QR