O Consello da Cultura Galega, preocupado por colaborar no estudo das manifestacións do pobo galego ao longo da súa historia, quere celebrar a aparición dos primeiros diarios en Galicia coa súa edición facsimilar. Xunto a ela, publícase un conxunto de traballos onde distintos expertos explican o contexto en que apareceron eses medios impresos e as súas características. Pareceu apropiado achegar á edición facsimilar un volume de estudos críticos en que diversos estudosos do ámbito histórico e xornalístico analizan as características e o relevo destes medios. Deste xeito, dáselle continuidade a unha liña de traballo que comezou no ano 2000 coa edición facsimilar do primeiro fito do xornalismo en Galicia: El Catón Compostelano.

[Data de comunicación: maio 2020]

Titulo Primeiros diarios galegos (1808-1809) [Vol. I]
Estudos críticos
Coordinación Xosé López García
Rosa Aneiros
Autoría Rosa Aneiros
Xosé Ramón Barreiro Fernández
Elías Durán de Porras
Jesús de Juana
Xosé López García
Xosé Ramón Veiga Alonso
Prudencio Viveiro
Publicación Santiago de Compostela: Consello da Cultura Galega, 2008
Edición 1ª edición
Descrición física 4 v. ; 26 cm
Notas Obra completa en 4 v: t.1. Estudos críticos-- t. 2 Diario de Santiago
-- t. 3. Diario de Santiago ; Apéndice al primitivo Diario de Santiago ; Gazeta de la Coruña ; Telégrafo político y literario de la Coruña-- t. 4. Diario de la Coruña
ISBN 978-84-96530-64-5
Depósito Legal S 1127-2008
CCG. Signatura CCG 2008 352
Url externa pdf en liña
Url externa Catálogo RBG
Materias
Código QR