Antonio Fraguas foi un deses galeguistas que valorou a importancia dos medios de comunicación na sociedade do seu tempo e que, en consecuencia, considerou necesario intervir en calquera espazo que lle ofrecesen para difundir os seus puntos de vista, nomeadamente os relacionados coa identidade do país, coa súa lingua, cos seus costumes e coa súa forma de ser. Os artigas de La Voz de Galicia e O Correo Galego seleccionados nesta escolma son boa mostra da súa forma de contar e da vontade de reconstrución da identidade de Galicia. Velaquí a súa carta de despedida dos xornais dos últimos anos da súa vida, unha vida marcada pola humildade e polo amor a un pobo e a unha terra.
Titulo Polas catro témporas
Colaboracións en La Voz de Galicia e O Correo Galego (1992-1999)
Autoría Antonio Fraguas
Edición Xosé López García
Rosa Aneiros
Daniel Salgado
Publicación Santiago de Compostela: Consello da Cultura Galega. Sección de Antropoloxía Cultural. Sección de Comunicación, 2006
Edición 1ª edición
Descrición física 299 p. ; 23 cm.
ISBN 84-96530-27-2
Depósito Legal C 3362-2006
CCG. Signatura CCG 2006 303
Url externa Catálogo RBG
Colección Base
Materias
Código QR