Compartir en:
Nesta obra reúnese unha selección de traballos tendentes a clarificar as condicións da emerxencia da lingua galega nos textos escritos na Idade Media. Os enfoques son interdisciplinares, pois fanse non só desde a lingüística, senón tamén desde outras órbitas necesarias, como a historia, a paleografía e as condicións culturais. Ademais, están enmarcados no contexto da Península Ibérica, polo que se ten en conta tamén a situación dos outros romances peninsulares, pois o ocorrido en Galicia non foi un feito illado, senón que tivo as súas raíces no seu contorno europeo. A panorámica global vese completada por estudos particulares sobre diversos aspectos da situación galega.


Titulo Na nosa lyngoage galega
A emerxencia do galego como lingua escrita na Idade Media
Edición Ana Isabel Boullón
Autoría Rosario Álvarez
José Miguel  Andrade Cernadas
Gemma Avenoza
Ana Isabel Boullón
Alexandra  Cabana Outeiro
José Ignacio Fernández de Viana y Vieites
Déborah González Martínez
Johannes Kabatek
Fernando López Alsina
María Sol López Martínez
Santiago López Martínez-Morás
Ramón Lorenzo Vázquez
Ana Maria Martins
Luz Méndez
José Carlos Ribeiro Miranda
Henrique Monteagudo
Emilio Montero Cartelle
Eduardo Moscoso Mato
Ricardo Pichel Gotérrez
José Antonio Puentes Romay
Elena Rivas
Alexandre Rodríguez Guerra
Raquel Rodríguez Parada
Xaime Varela Sieiro
Limiar Ana Isabel Boullón
Publicación Santiago de Compostela: Consello da Cultura Galega. Sección de Lingua; Instituto da Lingua Galega, 2007
Edición 1ª edición
Descrición física 671 p. ; 24 cm.
ISBN 978-84-96530-44-7
Depósito Legal C 4350-2007
CCG. Signatura CCG 2007 315
Colección Base. Serie Lingüística; Núm:5
Materias
Áreas
Código QR