Actas do Congreso Internacional ‘A Lingua Galega: Historia e Actualidade’, organizado polo Instituto da Lingua Galega do 16 ao 20 de setembro de 1996 para conmemorar o 25 aniversario da súa creación. Sen dúbida, tratouse da máis ampla e representativa asemblea científica axuntada arredor do noso idioma ata a data. Un acontecemento de gran transcendencia, que no porvir será considerado como un sinal certo da madureza e do alto nivel atinxido polos estudos de Lingüística e Filoloxía galegas, en abrollo hai trinta anos e esplendidamente florecidos en diversas pólas durante as últimas décadas.
Título lingua galega: historia e actualidade (v. II), A
Actas do I Congreso Internacional celebrado do 16 ó 20 de setembro de 1996 en Santiago de Compostela
Edición Rosario Álvarez
Francisco Fernández Rei
Antón Santamarina
Autoría Xesús Alonso Montero
Rosario Álvarez
Carme Ares Vázquez
Daniel Asorey Vidal
Manuel Bermúdez
Ana Isabel Boullón
Xosé María Carballeira Anllo
Dorinda Castro Soliño
Francisco Cidrás Escáneo
Xesús Cociña Souto
Luís Daviña Facal
Carlos Díaz Abraira
Antón Dobao
Camilo Fernández González
Elisa Fernández Rei
Francisco Fernández Rei
Xoán Carlos Fraga Celeiro
Iolanda Galanes
Maricarme García Ares
Xermán García Cancela
Socorro García Conde
Constantino García González
Isabel García Piqueras
Manuel González González
Ernesto González Seoane
Xosé Graña Núñez
Rosa Gullón González
Carme Hermida
Primitivo Iglesias Sierra
Johannes Kabatek
Michaela Andrea Kuchenreuther
Xosé Mª Lema Suárez
Rosa López Fernández
Rut María Losada Soto
Esperanza Mariño Dávila
Susana Mayo Redondo
Carmen Mejía Ruiz
Henrique Monteagudo
Žarko Muljačić
Gonzalo Navaza Blanco
Raquel Noya Beiroa
Manuel Núñez Singala
Florentina Peliquín Pérez
Pilar Pérez Faxil
Celestino Pérez Recarey
José Ramom Pichel Campos
Xosé Luís Regueira
Iggy M. Roca
Mercedes Rodeiro Barros
Lois Rodríguez Martínez
Xusto A. Rodríguez Río
María Xosé Rodríguez Valcárcel
Daniel Romero Rodríguez
María Teresa Sanmarco Bande
Xosé Manuel Santos Solla
Xulio Sousa
Marta Souto González
María Fernanda Fernandes Tavares
Camilo Valdehorras
Isabel Vaquero Quintela
Xavier Varela Barreiro
Afonso Vázquez-Monxardín
Rexina Vega
Xosé Xove Ferreiro
Elisa Teresa Zamora Rodríguez
Publicación Santiago de Compostela: Consello da Cultura Galega; Instituto da Lingua Galega, 2004
Edición 1ª edición
Descrición física 712 p. 24x17 cm
Notas Volume I
Volume III
Volume IV
ISBN 84-95415-81-X (obra completa)
Depósito Legal VG 681-2004
CCG. Signatura CCG 2004 364-2
Url externa Catálogo RBG
Materias
Áreas
Código QR
qr code