As transformacións experimentadas por Galicia e Portugal nas últimas décadas implican cambios políticos, sociais, económicos e culturais que achegan e ao tempo diferencian a dous países cunha historia que conflúe, como se a fronteira fose un río que avanza e retrocede segundo a estación. E, como a liña divisoria é un río caudaloso, as marxes son elásticas e a comunicación resulta posible. Coa vontade de construír pontes, a Sección de Comunicación convida a seguir explorando as relacións comunicativas comúns a partir dun debate continuado sobre o hipersector da comunicación, que presenta novos desafíos tanto para Galicia como para Portugal, as dúas beiras dun mesmo río.