[Data de publicación: abril 2020]

No ano 2012 saíu do prelo o libro colectivo O(s) sentido(s) da(s) cultura(s), convertido agora en primeiro dunha obra en dous volumes, ambos compilados por Ramón Máiz. O primeiro volume recollía 28 textos elaborados para ser presentados e debatidos en sesións periódicas que se desenvolveron no Consello da Cultura Galega ata 2010. Este segundo volume reúne 24 contribucións producidas, no mesmo ciclo e contexto, durante os anos 2010-2017. Recolle un debate coral, co contributo de vinte e cinco intelectuais que poñen o foco sobre o concepto plural de cultura para nos mostraren con olladas diversas as moitas maneiras de entendela, e as súas implicacións. Parten xa de inicio de que o concepto de cultura non é nin estático nin atemporal, pois está en constante mutación diacrónica e diatópica, transformándose ao fío da globalización e das mobilizacións arredor do pluralismo cultural, abalando entre o individualismo e o comunitarismo. A galería de textos ábrese co capítulo de Ramón Máiz, «Cultura, sentido e política», que tamén dá título ao volume, para situar o marco teórico das reflexións sobre as mudanzas actuais do concepto, á luz das tendencias e avances da ciencia social contemporánea.
Titulo Cultura, sentido e política
: O(s) sentido(s) da(s) cultura(s) II
Compilación Ramón Máiz Suárez
Autoría Ana Abad Carlés
Isabel Burdiel
Victoria Camps
Bartolomé Clavero
Geneviève Fraisse
Rafael Grasa
Montserrat Guibernau
Antonio Izquierdo
Joep Leerssen
Iván Llamazares
Javier de Lucas
Ramón Máiz Suárez
Luis Moreno
Francisco Moscoso
Anthony Pagden
Francisco Panizza
Carmen Pena
Jorge Riechmann
Rosa María Rodríguez Magda
William Shea
Carlos de la Torre
Patrizia Violi
Lisa Wedeen
Nira Yuval-Davis
Presentación Rosario Álvarez
Publicación Santiago de Compostela: Consello da Cultura Galega, 2019
Edición 1ª edición
Descrición física 553 p.; 24 cm.
Notas A Fermín Bouza Álvarez (1946-2016), in memoriam
ISBN 978-84-17802-11-0
Depósito Legal C 2428-2019
Colección Ensaio & Investigación
Materias
Código QR